ARTICLES เครื่องเชื่อม “เตชิน” เป็นเครื่องเชื่อมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอันดับ 1 ในประเทศเกาหลี เป็นเครื่องเชื่อมที่มีระบบ E.S.P ทำให้มีความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และ ประหยัดค่าไฟเพราะเมื่อเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ระบบจะไม่มีการจ่ายไฟไปยังเครื่องเชื่อมจึงทำให้ประหยัดค่าไฟกว่าหลายๆ ยี่ห้อที่ไม่มีระบบนี้ อีกทั้งโครงสร้างของเครื่องยังทำมาจากเหล็กหนา แข็งแรง เคลือบสีพิเศษทำให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายและลดแรงกระแทก ทั้งนี้บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด / บริษัท มารีน เซฮร์วิเทค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อม“เตชิน” ในประเทศไทยที่ได้รับอณุญาติ จากบริษัท “เตชิน” ประเทศเกาหลี โดยจะจำหน่าย 2 รุ่น ยอดนิยมคือ 1.เครื่องเชื่อมอาร์คไฟกระแสตรง (Inverter DC ARC Welding) 2.เครื่องเชื่อมทิกไฟฟ้ากระแสตรง (Inverter DC TIG Welding) ทั้งสองรุ่นจะมีอุปกรณ์มาตรฐานแถมให้ฟรี ทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีมากมาย สนใจสิ้นค้าสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มารีน เซฮร์วิเทค จำกัด โทร 02-703-3477-78 หรือ 062-594-1616

1