ARTICLES บมจ.มาร์ซัน ทำพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562