ARTICLES นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

459052-1

นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับแนวคิด Blue Economy” ให้แก่ข้าราชการ นักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่https://fb.watch/l8QE_PKp19/